måndag 24 januari 2011

Stort och smått

För tre år sedan presenterades den stora utredningen som gått igenom i princip all lagstiftning som kan tänkas inverka på den personliga integriteten. Integritesskyddskommitten gick igenom stort som smått i olika lagstiftningsområden. Kommittén konstaterad att det saknas grundläggande metodik när det gäller integritesskyddet och också att en del lagstiftning antagligen strider mot såväl grundlag som Europakonventionen för dom mänskliga rättigheterna

Sedan utredningen kom har riksdagen beslutat om ett antal nya lagar som också riskerar att kränka integriteten. Ingen verkar ha lärt något i fråga om metodik. Visserligen har vi fått en ny grundlagsbestämmelse om integritet men det känns ännu så länge som ett skådespel. För, samtidigt som vi har fått den lägger regeringen fram förslag om datalagring.

Nåja, av alla tiotals förslag som fanns i integritesskyddsutredningen och som presenterats i en mängd andra publikationer kommer nu äntligen ett verksamt förslag. Regeringen verkar ha valt ut det som är viktigast och den vanligast förekommande kränkningen, nämligen smygfilmning i omklädningsrum och i hemmet. Ja, missförstå mig rätt - det är så klart viktigt men att detta skulle vara den sak som känns mest angeläget idag? Nej, knappast.

Inga kommentarer: