fredag 29 juni 2012

Flyttfåglar

Jaha, plötsligt händer det säger dom. Fågelungen flyger ur boet och där står man och undrar vad som hände. Igår blev det verklighet att dottern flyttar. Och det inom väldigt kort. Tillträde på måndag! Ska det vara så ska det.

Nåja, det är ju naturens gång. Det är dags. Hon är 20, har jobb, pojkvän - blivande sambo (och körkort). Dessutom har jag ju en kvar. Tur för mig, kanske inte för henne. Tror hon kommer sakna sin syster även om hon hävdar motsatsen. Hoppas dock att flyttfågeln kan ge sig till tåls till jag kommer hem från Almedalen, det skulle kännas bra.

Annars är jag fortfarande sjuk. Och trött. Kanske mest trött. Jag behöver sova, ordentligt. Inte helt optimalt med festhelg och sedan Visby men det får gå. Tur jag inte ska åka förrän tisdag.

torsdag 28 juni 2012

Tar tillfället i akt

Hej alla ni som läser denna blogg för att jag skrivit om tillträdesförbuden som drabbat ett gäng Bajare. Som ni vet skrev jag det inlägget för att jag ogillar maktmissbruk, kollektiv bestraffning och liknande. Detta samtidigt som jag gillar supporterkultur och fotboll i stort. Det finns andra som påstår sig göra det men inte gör så mycket i sak. För mig måste ord och handling hänga ihop. För er som inte vet det så är jag också feminist, antirasist och antihomofob. Det ger jag också uttryck för när jag kan och där jag kan. Om du gillade det jag skrev om tillträdesförbuden, här är andra saker som jag står för: klicka på egen risk http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/sport/article14706813.ab Hoppas du gillar det också.

onsdag 27 juni 2012

På väg söderut

Idag är det dags att åka söderut. Några dagars ledigt att spendera i Blekinge. Syrran har fyllt jämt så det ska blir fest och jag ska leka festkoordinator. Det ska bli väldigt roligt. Håll tummarna för sol och ljumma vindar, inte bara för syrrans skull. Utan för allas vår skull.

Kör en billåt som man kan skråla till och hoppas på att hitta en liftare.

tisdag 26 juni 2012

#freehornis

För några veckor sedan var det bråk på Söderstadion. Det började som en krusning på nedre däck. Några överförfriskade snubbar kunde inte hålla testosteronet innanför skinnet och så var det igång. Det kunde också varit över lika fort, så brukar det vara. Jag tycker det är trist att folk när det blir bråk men följderna på detta bråk blev större än normalt.

Polisen har nämligen valt en ny taktik. Gamla tiders (förra årets) dialog har bytts ut mot nolltolerans. Och det betyder hårda tag. Vid bråket som kunde avstyrts genom grannar och klubbens egna ordningsvakter valde polisen att gå in på bred front. Det var pepparspray som gällde. Massor av pepparspray. Anmälningar har lämnats in till JO, fråga har ställts till justitieministern, insatsen utreds av internutredningarna och inte minst har frågor lyfts i polisstyrelsen.

Jag har skrivit om pepparspray förut. Det är ett vapen. Ett vapen som är belagt med exportförbud och riktlinjerna hur det får användas är tydliga. Inga av dessa riktlinjer följdes här. Det som hände var att det skedde en stor våldsupptrappning. Tack vare att polisen valde att använda vapen mot folk på läktaren utbröt både rädsla och ilska vilket i sin tur ledde till mer bråk bakom läktaren. Det är inte svårt att följa kausalkedjan.

Men, det tar inte slut här. I veckan blev jag varse att 53 personer riskerade avstängning från att kolla på idrott live under det kommande året. Det skulle kunna vara logiskt om det handlade om kända våldsverkare som klubben ville bli av med. Det händer och det är också det lagen är till för. Att stänga av enskilda bråkstakar för att göra det säkert för oss andra.

De beslut som nu utfärdas är dock inte individuella beslut till personer som riskerar att begå brott i framtiden. Det är inte beslut som tagits i samverkan med klubben och för att skydda idrotten. Det är massbeslut, kollektiv bestraffning utan rättegång och djupt stötande om man tror på rättssamhället. Jag har läst besluten som är illa formulerade och de uppfyller vare sig åklagarens eller JO:s riktlinjer.


Därför vill jag uppmana dig som blivit drabbad av denna kollektiva bestraffning av kräva prövning av din sak i domstol. Om du själv vet med dig att beslutet du fått är rättvist eftersom du åkt fast med att bråka på arenor förut eller åkt fast med pyro nyligen kan du bortse från det här. Men, tillhör du den grupp som faktiskt känner att du är orättvist behandlad, gör så här:


Kopiera nedanstående fyll i datum, ditt ärendenummer, skriv under och skicka/lämna det till åklagaren. Adress bör stå på det tillträdesförbud som du fått.


Datumxxxxx

Härmed begär jag att domstolen ska pröva beslut om tillträdesförbud enligt polisens ärendenummer (XXXXXXXXXX)

Jag anser inte att åklagaren fattat beslut på laga grund och att beslutet är dåligt motiverat.

Det framgår av lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang 2 § 1 st  att ett tillträdesförbud får utfärdas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att någon kommer att begå brott under idrottsarrangemang. Vid bedömningen ska enligt 2 st samma § särskilt beaktas om den som tillträdesförbudet gäller tidigare begått sådana brott som avses i lagen. Slutligen får enligt tredje trycket tillträdesförbud inte utfärdas om syftet kan uppnås med mindre ingipande åtgärder.

Enligt åklagarens riktlinjer ska bestämmelsen tolkas restriktivt. Enligt samma riktlinjer framgår att tillträdesförbud som regel bör komma i fråga endast när någon har begått brott som sägs i 2 § 2 st. Frånvaron av tidigare brottslighet utesluter emellertid inte ett beslut om tillträdesförbud. I rena undantagsfall bör en brottsrisk kunna anses föreligga och förbud beslutas trots att personen inte tidigare har begått brott som avses i 2 §. Exempel på detta är enligt förarbetena om en person påträffats med pyroteknisk vara utan att brott mot 5 kap 3 § ordningslagen (1993:1617) föreligger, den pyrotekniska varan har exempelvis påträffats på personen men utanför arenan, eller när supportrar från olika klubbar träffats för att ”göra upp” och inlåtit sig i slagsmål med varandra utan att brott kan styrkas. Vidare kan Polismyndigheten ha kännedom om personens tidigare ordningsstörande beteende i samband med idrottsarrangemang.


Vid riskbedömningen ska också beaktas förhållanden som hänför sig till den enskildes person och som ger stöd för att det finns risk för att han eller hon begår brottslighet av det angivna slaget. 


I beslutet som delgivits mig har inga individuella omständigheter angivits. Detta innebär att någon prövning enligt ovanstående riktlinjer inte tordes ha gjorts. Istället har beslutet expedierats som en del av en masshantering. Detta är inte tillfredsställande i ett rättssamhälle där var och ens skuld och ansvar ska prövas individuellt. Att några individuella omständigheter inte angivits i beslutet strider även detta mot åklagarmyndighetens riktlinjer där det tydligt framgår att man bör följa JO.s uttalande beträffande beslutsmotivering för besöksförbud, (JO 2007/08 s 81).


"Allmänt kan sägas att det inte är tillräckligt att i beslut som går parten emot bara hänvisa till den lagtext som är tillämplig. Principen är att det av beslutet ska gå att utläsa vad som i det enskilda fallet varit avgörande för utgången (JO 1990/91 s. 101)." 


Jag har aldrig tidigare begått brott i samband med idrottsevenemang. Jag har aldrig använt mig av pyroteknik eller deltagit i uppgjorda bråk. Situationen vid den speciella händelsen var av ett sådant slag att den inte ensam kan ligga till grund för ett beslut av så ingripande natur som föreliggande tillträdesförbud. Att panik utbröt och att situationen blev väldigt hätsk i samband med polisens massiva pepparsprayande borde tas i beaktande. Inte minst borde utredningen av polisens agerande inväntas och även de utredningar som nu sker av enskilda poliser.


Därutöver kräver lagen att om mindre ingripande åtgärder kan vidtas får inte tillträdesförbud utfärdas. Enligt åklagarens riktlinjer innebär detta till exempel arrangörsavstängning. Detta till trots har polismyndigheten under handläggningen inte inväntat arrangörens yttrande. Av förarbetena till lagen framgår att även så kallade bekymringssamtal kan ersätta tillträdesförbud. Inte heller detta har arrangören givits möjlighet till. 


Slutligen, åklagaren har i alla hittills kända fall utfärdat längsta möjliga förbudstid. Det vill säga ett år. Enligt riktlinjerna ska det krävas att brott med strängare straffskala än fängelse över ett år misstänks eller begåtts, dvs misshandel eller våld mot tjänsteman som ej är ringa brott för att ett så långt tillträdesförbud ska utfärdas. Något sådant brott har inte konstaterats. 


Enligt lagen ska domstolen pröva detta ärende vid min begäran, vilket jag alltså med detta brev begär. Ovan har jag också angivit några av de omständigheter som ligger till grund för min begäran. Jag ser fram mot att utveckla dem ytterligare. 


Dag som ovan:


freehornis - eller vem du nu är som använder denna mall.

måndag 25 juni 2012

Host, host

Har massor att skriva om. Tillträdesförbud, våldsmonopol, rättsäkerhet, krav och regn. Gulle-gull med fotbollsspelare, twitter och för mycket harmoni i Bajenland. Det är bara några exempel.

Dock har jag hostat mig genom natten, liksom de senaste nätterna så jag orkar faktiskt inte. Det får bli en annan dag.

Så får det bli.

söndag 24 juni 2012

Gameday och lite vad var det jag sa

Idag är det fotboll. Inte bara på TV. Först får jag (och du om du vill) uppleva den äkta känslan. Alltså, inte torrsim med organiserade nationella hejaklackar à la Camp Sweden utan på riktigt. Du förstår så klart att jag snackar om Söderstadion. Bajen - Öster, en jobbig historia. Men å andra sidan, Öster lär ju inte gå obesegrade genom hela serien så låt oss bryta sviten i kväll.

Egentligen är jag sjuk. Har legat pall hela helgen. Hostat, snorat och ont i kroppen. En klassisk sommarinfluensa. Tror dock att jag blir väldigt frisk om vi vinner i kväll. Innan dess hoppas jag kunna ha lite juristjour på en krog i närområdet. Har hört att det finns dom som behöver det.

Annars, om det där vad var det jag sa. Eller, inte jag egentligen men vänsterröelsen i årtionden. Idag skriver Peter Wolodarski igen om krisen i Europa. Han skriver kanske tydligare än någon annan gång. Analysen som kommit från vänstern länge. Bankerna är "skurkarna", inte grekerna. Inte minst de ansvarslösa tyska bankerna som nu springer hem till mamma Merkel för att inte behöva ta konsekvenserna av sin oansvariga utlåningspolitik. Anders Borgs medicin fungerar inte längre. Man måste kunna gasa i uppförsbacken för att man ska komma över krönet.

Läs Wolodarskis artikel. Engagera dig sedan!

lördag 23 juni 2012

Träning, träning och lite juridik

Hade tänkt träna i helgen. Har nämligen inte gjort någon nytta sedan i söndags då jag sprang sista coopertestet för säsongen. Men tji fick jag. Feber, ont i halsen, hosta, värk i kroppen. Det är flera år sedan jag var så sjuk som jag är nu. Så, stackars stackars mig. Två alvedon till och så vila.

I morgon måste jag vara frisk, då har jag mycket att göra. Det är fotboll, Bajen - Öster. Ska inte påstå att jag ser fram mot matchen egentligen med tanke på hur det gått de senaste matcherna. Men å andra sidan, kanske det är nu det vänder. Påminner gärna om de fantastiska matcherna under cup-sommaren 2010. Kom ihåg mantrat från då, vi spelar som bäst mot bra lag (eller???).

Innan matchen ska jag träffa en klackkamrat som jag aldrig har träffat förut. Vi ska prata om det som hände för några veckor sedan när polisen dränkte en läktare på Söderstadion i pepparspray. Den här personen riskerar nu avstängning från arenan tillsammans med 52 andra personer. Ska försöka reda ut lagen om tillträdesförbud och hur den borde tillämpas.

Som det ser ut just nu är det uppenbart att åklagaren använder lagen som en strafflagstiftning, inte som en förebyggande åtgärd. Så var det väl inte tänkt? Om man ska straffas ska det väl ske genom ett domstolsförfarande, inte som ett administrativt beslut av några myndighetspersoner? Det ska bli intressant att följa för oavsett vad man tycker i övrigt så ska rättsäkerheten gälla alla. Allt annat är oacceptabelt.

fredag 22 juni 2012

Feminism, så här på midsommarafton

Det slutar aldrig förvåna mig. Kvinnohatet och bristen i logik bland kvinnohatarna, oavsett om det är kvinnor eller män som är hatarna. Några exempel: igår hade Patrik Sjöberg och Åsa Regner och två kvinnliga terapeuter från RFSU en artikel i Svenska Dagbladet som handlade om att även män blir utsatta för sexuella övergrepp men att det finns väldigt lite vård för dessa. Det är korrekt och riktigt och ett problem som ska tas på allvar. Så tittar jag på kommentarerna till artikeln.

Några exempel:

  • Att det svenska samhället var så efterblivet kunde jag aldrig ana. Nu som först -  år 2012  - efter att en idrottsman berättat om sexuella övergrepp i ungdomen, har det gått upp för flertalet att också män kan bli sexuellt utnyttjade och vara i vård- och stödbehov samt att förövaren kan vara en kvinna.Bravo!? Jämställdhetsarbetet knallar på.
  • Enligt den officiella definitionen av mäns sexualitet är den en okontrollerbar drift. Där män kan delas upp i avslöjade och inte ännu avslöjade förövare. Att män också kan vara offer övergår feministernas logik ty i deras värd är det bara kvinnor och barn som kan vara offer.  
  • Jo, hur var det nu.."män är djur". Var det inte så ROKS ordförande sade?
  • Den pucken tar feministerna. De ska bara kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser och läsa färdigt på SCUM-manifestet först. Sen så.
Alltså, vad är det med er? Vi snackar om övergrepp på ett barn som begåtts av en MAN. Jag vet att minst tre av de fyra undertecknarna aktivt kallar sig feminister. Vad är det som driver kommentatorerna? Hur hittar ni dessa "vad var det jag sa"-vinklar? 

Helt galet. Eller helt enkelt: kan ni inte läsa?

Dagens andra exempel. En kvinna, kanske i min ålder driver kampanj mot begreppet hen på twitter. Som idag till exempel. "Idag ska jag klä min dotter i klänning, sätta blommor i hennes hår och strunta i alla som vill säga hen". 

Say what?

Alltså, folk kan ha synpunkter på att man gulligullar med flickor eller kräver tuffa tag av pojkar men vad har det med hen att göra. Det är klart att begreppet hen blir farligt om man är så okunnig att man tror att det ska ersätta flickor och pojkar eller kvinnor och män. Om man tror att begreppet ska innebära att vi alla ska klä oss i säck och aska och aldrig mer får tända på eller göra oss till för det andra könet. Vilket sjukt trams.

Glad midsommar ändå på er allihop!

En gång för alla. Hen bryter normer och ger oss större möjligheter. Summan av han och hon och hen blir större är vad vi varit tidigare. Hen gör att vi inte tvingas in i föreställningar om kön och förutbestämda roller. Det innebär inte att vi inte får vara kvinnor och män! Basta.torsdag 21 juni 2012

Sommar, sommar, sommar

I morgon är det midsommar. Jag ska hänga kvar i stan. Det är fotbolls-em och jag har en finfin berså utanför mitt hus där jag kan grilla med ungarna. Det ska bli väldigt trevligt. Ett utmärkt sätt att fira midsommar. Alla vänner och bekanta verkar dra till landet, det gör inte jag.

Idag blev jag påmind om att det faktiskt är möjligt att de så kallade PIGS-länderna faktiskt kan gå till semifinal. Det är lite roligt. Tänk dig; Tyskland, Grekland, Portugal och Italien. Nu tror jag inte att det blir så, men det är en spännande tanke.

På tal om sånt det går dåligt för. På söndag är det match igen. Bajen mot serieledarna Öster som inte förlorat en enda match. Kan inte påstå att jag ser fram mot det men självklart står jag där ändå. På läktaren, i klacken, som vanligt. I vått och torrt. Bajen.


onsdag 20 juni 2012

Summan av kardemuman

Ibland funderar jag på vad folk gör om kvällarna. Går hem, lagar mat, umgås och städar. Läser, vilar, kollar på tv kanske. Själv går jag på möten, eller så tränar jag. Har försökt summera våren lite för att få överblick. Framför allt för att det i kväll är sista mötet för säsongen. Så här blev resultatet, helger oräknade från vecka 2 till vecka 25 = 92 vardagskvällar:


  • Politiska möten 49 kvällar
  • Träning 31 kvällar
  • Resor i jobbet 9 kvällar
  • Fotbollsmatcher 2 kvällar
  • Sociala aktiviteter med vänner 6 kvällar
  • Tjugoårsfirande av dotter 1 kväll

Tja, som synes går det inte riktigt jämnt upp. Det kan därmed konstateras att det inte sällan blivit mer än en aktivitet per kväll. Däremellan har det hunnits med att plugga med dottern, en oherrans massa gånger. Det borde vara dags för semester nu. Det borde det faktiskt. Fast det är sex veckor kvar.

tisdag 19 juni 2012

Behovet av att kontrollera flickors sexualitet, samma nu som då

Jag har skrivit om det förut och jag har gjort det igen. Behövs det fortsätter jag.

Här hittar du en debattartikel av mig:

Politikerbloggen!

måndag 18 juni 2012

Igår var det val

Igår var det val, både lite här och där. Frankrike, Grekland och Egypten om man tänker på våra närområden. När jag tänker på dessa val blir jag både ledsen och rädd. Det gäller inte minst Grekland och Frankrike. I bägge dessa länder gick extremhögern fram på bred front och det är förskräckligt. Nazister i parlamentet är något oerhört. Något ofattbart. I Grekland fick dom sju procent.

Samtidigt var valet i både Frankrike och Grekland fyllt av hopp och i viss mån framgång för oss som tror på att en annan värld är möjlig. I Frankrike är ändå det socialistiska partiet lite mer radikalt än sitt systerparti i Sverige (socialdemokraterna) och det ger hopp. I Grekland satte så många som 27 procent sitt hopp till ett parti som stod för raka motsatsen till det som konservativa Ny Demokrati och socialdemokratiska Pasok står för, det vill säga mer av samma.

Det är sorgligt att Syriza inte fick chansen. På radio i morse hördes röster av just denna sorg och oro. Människor som är oroliga att få lönen sänkt ytterligare. Människor som inte vet om dom får gå från hus och hem. Det finns också risk för att social oro sprider sig i ett land där 30 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

På twitter kom kommentarer från bittra sossar. "Trottar och maoister kan inte rädda Grekland". Tröttsamt och ett tydligt ställningstagande att man gått all in i den nyliberala fällan. Om man inte vågar tro på att det går att göra på ett annat sätt, varför kallar man sig då vänster?

Läs denna artikel i Aftonbladet, och fortsätt sedan kämpa. 

söndag 17 juni 2012

Jävla FITTA, jävla horfitta....

Igår var jag på fotboll. Det var en trist historia. Eller, det fanns glimtar av fint spel och energi men precisionen i målområdet saknades. Stolpar och ribba hade vi emot oss som vanligt. Mål av motståndaren efter en feldömd frispark och en räddad straff var liksom spiken.

Efteråt träffade jag några twitterbekanta. Människor jag aldrig träffat förut. Sånt är alltid kul. Oväntade och intressanta möten. Vi kom bland annat att prata om det där med sexism på läktaren, ett kärt ämne för mig. Berättade om snubben som stod framför mig under gårdagens match och skrek "FITTA, jävla HORFITTA" halva matchen. Tjejerna framför honom tröttnade, vände sig om och frågade om det var nödvändigt. Efter ett tag frågade jag honom om det var okej att ha en, eftersom han verkade tycka så illa om dom som han ansåg var en.

Nåja, tillbaka till twitter-träffen. Vi snackade om det där att många säger "jag tycker som du egentligen, men...". Det är intressant det där, hur många kommer undan med att påstå att dom faktiskt visst tycker ditten eller datten. Sedan kryper det fram. I detta fallet vill folk först prata om i vilket sammanhang man får säga vad. "Du borde inte skrivit i den eller den tidningen". Sedan kommer det, "du måste ju fatta, på läktaren råder andra regler än i verkliga livet".

Jag håller inte med. Men det är okej att du tycker annorlunda. Om du har en annan åsikt, säg det. Du kan inte både ha kakan och äta den. Ta ställning och stå för det. Du får räkna med mothugg och att en del av oss tycker du är omodern och ibland okunnig. Men det är ändå bättre om du står för vad du tycker.

När jag kom hem igår lyssnade jag på radioprogrammet Konflikt. Det handlade om manlighetsnormen. Har du inte lyssnat så gör gärna det. Du hittar programmet på Sveriges Radios hemsida. Efter vad jag har förstått handlar även den eminenta dokumentärserien Forza, hymner, Händel, huliganer om detta idag. Lyssna kl 14 på P2. Det ska jag göra. Sedan ska jag springa terminens sista coopertest, hoppas det slutar regna!

lördag 16 juni 2012

Sommar?

Ute är det regnkaos. Inne måste jag tända lamporna för att få lite ljus. Det känns helt enkelt som en helt vanlig mitt i juni-helg. Som att man står på startlinjen och bara vill komma igång men startskottet dröjer.

Reseföretagen gnuggar händerna och höjer priserna på drömmen om sommarvärme. Jag antar att det är just nu som längtan efter värme övergår i desperation. Vad tror ni?

Själv har jag motsatt ångest. Eftersom jag ska tillbringa slutet av juli och början av augusti i Washington och eventuellt New York fasar jag lite för värmen. Med tanke på att jag mest ska jobba är det kanske relevant.

Slutar det regna ska jag ut och springa-annars slipper jag.

onsdag 13 juni 2012

Polissnack

För att komma in på polisskolan måste man idag klara av ett språktest, det hjälper uppenbarligen föga. Idag har jag pratat med polisen både här och där. På twitter om könsneutrala pronomen och i telefon om pressmeddelanden och internutredningar. Intressant.

Twitterpoliserna blev av en bekant ombedda att avidentifiera sina tweets genom att använda begreppet hen. Polisen svarade att man tycker att användandet av hen är onödigt och ängsligt. Det är intressanta ordval, onödigt och ängsligt. Eller, uppenbart är att polisen (liksom många andra) inte fattat ett jota av vad dessa pronomen betyder. Dom liksom många andra tror att de ska ersätta han och hon. "Burr, så himla utmanande". "Hua vad jag blir förvirrad i min manlighet" typ.

Hen handlar om något helt annat. Hen handlar om att man inte ska förutsätta kvinnligt/manligt och att man ibland/ofta inte vet eller behöver ange kön. Inte att en ska avskaffa kön.

Så vidare till pressmeddelandet. Polisen skriver om händelserna på Söderstadion för några veckor sedan så som man uppfattade det. Därutöver virrar man till det och blandar in JOs handläggning. Så, jag slog en signal till den polisman som är ansvarig för de internutredningar som redan är igång efter anmälningar från enskilda.

För alla som undrar, polisens interna utredningar bistår ibland åklagare vid utredningar av brott som initierats av JO. Det vill säga, om JO anser att det finns skäl att anta att brott begåtts överlämnar man utredningen till en åklagare. JO utreder självständigt det man kan men förhör med enskilda får man hjälp med. Men som sagt - då har det redan bedömts att det kan ha begåtts brott. JO har ännu inte begärt sådant bistånd i det aktuella fallet, det kan vara bra att veta.

tisdag 12 juni 2012

Moralpanikens väktare

Är på kurs. Kursen handlar om bevisvärdering i sexualbrott. Det är väldigt spännande och förmiddagen har handlat mycket om statistik. Det kan konstateras att väldigt mycket kan bevisas med just statistik. Det kan också konstateras att folk som jobbar i domstol är moralens väktare och därmed har en väldigt konservativ syn på sexualitet.

Under lunchen pratade vi om domar när det gäller unga där både offer och gärningsmän är nära varandra i ålder. En av advokaterna berättade att hen brukar föreläsa för barnmorskor och då inskärpa att barnmorskorna medverkar till brott om dom föreskriver p-piller till tjejer under 15.

Jag blir tokig!

Varför finns det ett sånt sjukt behov av att kontrollera tjejers sexualitet? Ingen har någonsin kommit på tanken att vi skulle införa ålderskrav på att dela ut kondomer. Advokaten i fråga var inte beredd att gå till domstol med ett ärende om p-pillerförskrivning. Och när vi väl kom att prata om det kröp det fram att hen tyckte att barnmorskorna borde kalla till sig pojkvännen och berätta att det är brottsligt att ha sex. Som om tjejen inte var sig själv nock.

Herregud vilken inställning.

En fjortonårig flicka som vill ha sex med sin sextonåriga pojkvännen visar mognad när hon vill skydda sig. En barnmorska är nog bättre rustad att bedöma lämpligheten i vad som bör göras. Det handlar om makt, det handlar om kontroll. Jag litar nog hellre på barnmorskans omdöme än en kvasikonservativ advokat. Länge leve ansvarstagande flickor.

(PS, men kondom är också bra).

måndag 11 juni 2012

Snus är snus om än i gyllene dosor

Igår pratades det snus på Twitter. Det var en twittrare som ville ha tips om hur han skulle klara att avsluta sitt beroende. Många var dom som ville hjälpa till. Råden varierade från att lägga en bit ingefära under läppen till plåster, terapi, hypnos och helt enkelt sluta och ta den plåga det innebär.

Det är svårt att bli nikotinfri, inget snack om det, men det är fullt möjligt. Att ta kontroll över sitt beroende är underbart, att göra sig fri från det ännu bättre.

Ett argument är så klart att det är dyrt att snusa/röka. Många tips var av karaktären spara pengarna till en resa och liknande. Vi har hög skatt på tobak för att det är skadligt att nyttja dessa produkter och senast vid årsskiftet höjdes skatten. Därför var det extra märkligt att socialministerns egen presschef Johan Ingerös tips var att inte alls bry sig om kostnaden eftersom det i förorten där han bor minsann går att köpa snus för 290 kronor/10 pack.

Dels är det märkligt med den typen av råd av folkhälsoskäl men framför allt är det märkligt att man uppmuntrar till köp av snus/cigaretter som uppenbarligen kan vara smugglade. Självklart diskuterades frågan och Ingerö hävdar bestämt att så kan det inte vara eftersom snuset är producerat i Malmö och smuggling av snus är ovanligt.

Tro mig, det är det inte.

Det är bara att räkna. 29 kronor per dosa. Av detta är skatt ca en tia (ink moms). Inköpspris knappast under 15 spänn (produktion, förpackning, transport, administration). Om då butiken tar ut 4 kronor i vinst har jag svårt att fatta hur det går runt med löner, lokalhyra, avgifter mm. Skulle nu just dessa dosor vara juste producerade, hanterade och försålda kan jag lova att det finns andra som inte är det. När du eller någon du känner köper extra billiga cigaretter, snus eller för den delen en stor stark för 25 spänn kan du räkna med att du samtidigt bidrar till annan organiserad brottslighet. Bara så du vet.

söndag 10 juni 2012

Split vision

Sitter som vanligt och lyssnar på radion när det är söndag förmiddag. Det är lyxigt att dricka sitt kaffe i lugn och ro, bläddra i tidningen och kolla twitter och facebook och se vad som är på gång. Att sitta vid köksbordet och följa flödet och planera sin dag och fundera på hur en smartast packar för dagens aktiviteter, träning och storhandling. Om man hinner hem emellan och så fundera på kvällens fotboll.

Och när jag skriver detta inser jag att det är något fel. Hur gör man för att göra en sak i taget. Inser att jag missade massor av gårdagens fotboll trots att jag satt framför TV:n hela kvällen. Var ju tvungen att twittra om vad som hände på plan samtidigt. Samma nu, minst tre fönster öppna på datorn samtidigt och som sagt radion på.

Var tog förmågan att göra en sak i taget vägen? Är det så att det inte går att gå tillbaka när man väl öppnat den där luckan av split vision i hjärnan? Kanske är meningen att man ska använda fler vindlingar av hjärnan eller så är det bara så att en är på väg ut på en farlig väg. Fokus kanske behövs, eller så blir vi mer receptiva och öppna. Vi får se, om väggen eller vägen framåt kommer först.

lördag 9 juni 2012

Lek med boll

Det är någonting med fotboll som inte kan jämföras med något annat. Igår kväll samlades massor av människor runt om i Europa och kanske i andra världsdelar också för att titta på öppningsmatcherna i EM. Fotbollsmästerskap är jättearrangemang som planeras under lång tid och ställer stora organisatoriska krav på arrangörerna. Varje gång ett mästerskap går av stapeln diskuteras lämpligheten för det aktuella landet att vara just arrangörer.

Skälen är olika. Det handlar om landets mänskliga rättigheter och om hur värdskapet kommit till. Det kan vara mutor och grova brott. Det är fantastiskt viktigt att detta kommer till ytan. Det är alltid bra att prata om mänskliga rättighter. Faktum är att det för många verkar viktigare att diskutera hur de mänskliga rättigheterna behandlas i länder där vårt landslag ska spelas än dit vi exporterar vapen.

Samtidigt ska vi komma ihåg att fotboll är ett riktigt internationellt språk. Var du än går var du än rör dig kommer du att se ungar spela fotboll. I flyktingläger runt om i världen är fotboll en av de mest verksamma terapimetoderna för barn. Biståndsorganisationer bidrar med fotbollar. Svenska fotbollsklubbar har vänklubbar och bidrar med praktisk solidaritet.

Det är bra att fotbollsturneringar som EM sätter ljuset på bristen på mänskliga rättigheter i Ukraina. Det är bra att vi i Sverige pratar om detta, i nyheter och med varandra. Fotboll är nämligen inte bara en lek med boll. Det är också medicin och blodigt allvar.

fredag 8 juni 2012

Alla jobb är bra jobb?

Idag börjar sommarlovet för många ungdomar. Andra slutar helt enkelt skolan, förhoppningsvis med en full uppsättning betyg från Gymnasiet i fickan. En del tänker sig att dom ska jobba, andra vill plugga - dom flesta vill i alla fall bli vuxna och flytta hemifrån. Med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut lär dom flesta få vänta på att flyttlasset kan gå.

Så det där med jobb då. Oavsett om det handlar om sommarjobb eller mer långsiktigt. Moderaterna har just nu en kampanj under rubriken "alla jobb räknas - även basistens". Tycker det är fantastiskt intressant att moderaterna ser även kulturjobb som viktiga jobb. Så har det inte alltid varit. Fast, jag vet ju också att man kampanjar på Sweden Rock varför jag läser in ett mått av populism i orden.

Läser samtidigt i DN idag att unga människor ratar försäljningsjobb. Att jobba med barn är mera poppis. En bit ner i artikeln står det att unga säljare tvingats jobba 10 timmars-pass utan grundlön, med ev provision. Hm, då får man fundera på vad det är de unga ratar. Jag tror att man ratar osäkra jobb där man inte ens är säker på att man får en krona när arbetsdagen är slut.

Så, nej - alla jobb är inte bra jobb. Trygga jobb med rättvis lön är bra jobb. Även för basister!

torsdag 7 juni 2012

onsdag 6 juni 2012

Nationaldag - för män

Idag ska jag fira nationaldag på Golfängarna i Sundbyberg. Det är minst 10e året i rad. Jag ska stå i ett tält och informera medborgare som vill veta hur man kan göra vår lilla stad bättre.

Firandet är stort. Det brukar komma runt 30 000 personer. Det finns tivoli och ansiktsmålning som sig bör. Man ha också ett scenprogram. I år kommer Lasse Berghagen, Markoolio och David Lindgren att äntra scenen.

Som vanligt.

Tänk att man under alla dessa år inte tagit ett uns intryck av debatten. Män, män, män. (Och ja, jag vet att Amy Diamond, Sara Varga och säkert någon till sjungit genom åren men ändå. Det är för dåligt).

Nä hörrni, det är dags att kvotera in brudarna. Det måsta väl ändå finnas någon kvinnlig kulturarbetare som vill ha betalt. Nästa år vill jag se ändring!

tisdag 5 juni 2012

All in?

Har haft lönesamtal idag och fått veta vad min nya lön blir. Eller, själva lönesamtalet var för länge sedan. Idag fick jag veta resultatet av lönesamtalet. Man kan fundera på om man ska vara nöjd eller missnöd. Man kan fundera på om det är bra eller inte. Jag kan hur som helst konstatera att jag fick i alla fall inte ett bud om sänkt lön.

Så, vad ska jag då göra för min högre lön? Som om det inte fanns hål att stoppa pengarna i. Men, i några dagar har jag ju funderat på vad jag ska göra med höstens träning. Hur jag ska komma vidare efter vårens grupp-PT sessioner. Kanske ska jag helt enkelt satsa hela slanten, hela löneökningen, på mig själv? Vad tycks?

Ge mig några goda råd. Är det rimligt? Att jag, en mellanålders, ensamstående mamma gör en så egoistisk och ensidig satsning. Vad tycker du.

söndag 3 juni 2012

Forza finkultur och fulkultur

En av mina jobbarkompisar brukar hävda att han inte gillar att gå på fotboll. Det är för mycket bröl typ. Ändå tog han med en ung släkting på en resa till Spanien just för att gå på en match. Det var antagligen  inte min jobbarkompis val utan en present till den unge släktingen, men ändå.

När han kom tillbaka från Spanien och matchen var han full av glädje när han berättade att innan matchen spelades det opera i högtalarna. Opera, det skulle man testa här - sa han triumferande. Då skulle det bli lugnare och trevligare på matcherna. Självklart fanns det en värdering av fin- och fulkultur i detta.

Var och en kan förstå glädjen när jag bara dagar senare blev varse att det var ett radioprogram på gång med namnet "Forza, hymner, Händel och huliganer". Som om P2 och programmakaren Jesper Tillberg hade hört vårt samtal. I helgen har programserien haft premiär.

Jag hoppas du lyssnade!!!

Hur var programmet då? Jo, något slags bekräftelse på det jag älskar med läktarkultur. Känslan av att stå där och omfamnas av ramsorna, sångerna, känslorna - de hittar du där i programmet. Det var väldigt kul att höra de olika perspektiven. AIK-kvinnan, jurist som jag, och kanske i min ålder också. Hon funderade kring hur det skulle se ut om man betedde sig på jobbet som i klacken. Och så Bajens Magnus Carlson som pratade om att ramsorna behöver vara lite kluriga och underfundiga för att verkligen flyga. Så sant.

De matcher jag minns mest är de matcher där klacken verkligen gjort (sitt) jobb. Jag har bloggat om det någon gång. När rytmen verkligen stämmer och man är med och pressar fram bollen. Det är en underbar känsla och man är en del av sitt lag. Men, när det inte stämmer - eller när ramsorna spelar motsatt roll, hur funkar det då?

Den som jag tyckte var mest intressant att höra i programmet var Rami Shaaban. Hur känns det att stå där på planen att bli hyllad eller i värsta fall hatad. Han om någon har erfarenhet av både och. Han har spelat derbyn, Champions Leauge, landskamper. Det fanns något vädjande i hans röst när han lite avvaktande berättade om hur det känns när den egna klacken vänder sig mot sitt lag.

Han var också den ende som dryftade frågan med att ramsor också kan vara obehagliga. Inte bara för spelarna utan också för andra på arenan. Du som läst denna blogg förut vet vad jag tycker i den frågan. Att Rami höll igen var tydligt, det var synd. Det behöver nämligen också ut det där ocså. Allt är inte frid och fröjd. Men, jag antar (hoppas) att det kommer i ett av dom återstående tre programmen.

Dagens program var fullt av musik och nya kunskaper för mig. Det var roligt. Tillberg har en utmärkt radio-/berättarröst (och du vet vad det betyder för mig). Tillbakalutat, lugnt - nästan lite souligt tar han dig runt i hymnerna och ramsornas värd. Fullt av fakta och kunskap. Det ska bli väldigt spännande att höra dom kommande tre programmen som sagt, men jag hoppas att det blir ett uns av kritiskt tänkande i dom också. Det behövs, för balansen och trovärdigheten. Musik kan användas på många sätt.

Har du missat första avsnittet hittar du det här.

Det är en härlig dag - idag också

Regnet öser ner igen, det verkar inte finnas någon hejd. Tråkigt så klart för alla som satsat på extragrejer denna helg och vecka men jag hinner i kapp. Hinner ikapp med tvätt, städning, avfrostning av frys och lite andra saker som man man lätt lägger på vänt när det är sommar.

Så ska jag ut och springa med min träningsgrupp. Det är också kul. Har haft lite ont ett tag och fått trappa ned på löpningen och rehaba men nu tror jag att jag är på gång igen. Hoppas det håller. Aktiv vila i all ära men det är jädrigt tråkigt, både att ha ont och att inte få ta ut sig ordentligt.

Innan dess är det tid för radiolyssning. Idag börjar den nya serien Forza, hymner, Händel och hulliganer. Det ska bli spännande att höra för läktarmusiken är en viktig del av fotbolls- och supporterkulturen. Lyssna du också. Förhoppningsvis ger programmet mig vatten på min kvarn när det gäller att sångerna och ramsorna faktiskt utvecklas och därmed kanske vi kan bli av även med kvinnohatet och sexismen på läktarna. Vem vet.


lördag 2 juni 2012

Toppade lag och ideella ledare

I veckan har det varit skriverier om Hammarbys uttagning av barn som ska få mer och bättre träning än andra. Av några hundra barn väljs en mindre grupp ut för att specialskolas. Jag tycker det här är galet, tro inget annat men det är samtidigt trist att det tar fokus från det enorma arbetet som läggs ned av ideella krafter och föräldrar i idrottssverige.

Igår skrev Eva Fanchell en ledare i Aftonbladet om frågan. Normalt gillar jag vad Franchell skriver men här var hon verkligen ute och cyklade. När hon kallar fotbollen en bortskämd nationalsport undrar jag hur hon tror att alla hundratals mammor och pappor som sliter med knattecuper runt om i landet idag känner. I fotboll liksom i alla andra sporter är nämligen, bortsett från ungarna själva, de stora hjältarna alla de som utan tack och ersättning gör jobbet runt banor och planer.

Planer som det för övrigt råder ständig brist på.

Nej, jag tror inte akademier för åttaåringar är bra. Ja, jag tror att ungar i den åldern utvecklas bäst tillsammans i lek. Det gäller även i balett och gymnastik. Men, samtidigt när vi kallar fotbollen för bortskämd och diskuterar toppning av lag glömmer vi något viktigt. Därför vill jag idag rikta ett stort tack till er som står därute i regnet och rusket runt banor och fotbollsplaner. Ni som bär idrottssverige på era axlar.

Ni föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar som håller koll på protokollen. Ni som var uppe tidigt för att koka kaffe och fixa mackor till fiket bredvid planen. Ni som jagat priser till ungarna och till lotteriet så att klubben kan tjäna några kronor extra. Ni som ser till att även ungarna vars föräldrar inte kan/vill/förstår/orkar/finns till hands kommer med till matchen. Alla ni som drar på er regnkläderna oavsett om det är en match på grusplanen bakom huset eller elitmatch på stadion.

Jag har själv gjort mina hundår där och jag vet att även om ni är frostbitna när ni kommer hem i kväll så är lönen för mödan att ni gjort en gigantisk insats för ungarna. Det ger så oerhört mycket tillbaka.

Utan er ingen Zlatan och ingen Svensson.


Tack!

fredag 1 juni 2012

Ingen knäck från Barsebäck

Det pratas en del om kärnkraft, hur himla viktig den är för Sverige och industrin i vårt land. Det pratas så mycket att sossarna funderar på att vara med om en uppgörelse för att bygga nytt. Detta trots att kärnkraft är en farlig och omodern energikälla som andra avvecklar till förmån för förnyelsebar energi. Att folkpartiet som vanligt vill backa in i framtiden är ju inget nytt.

Samtidigt som vi funderar på att fortsätta med och bygga ut kärnkraften saneras för fullt i andra länder. Fisk och jordbruk kan vara förstört för evigt på en del platser. Brytandet av uran är farligt och skadligt för både människor och natur. "Slut"förvaringen ska vi inte tala om. Det upparbetade uranet som blir till vapen i värsta fall.

Idag har jag sett två notiser om svensk kärnkraft. Den ena som en liten snabb TT-notis:


Publicerad: 2012-06-01
0 rekommenderar
Textstorlek:

Ringhals behöver jobba på säkerheten

VARBERG. Strålsäkerheten på kärnkraftverket i Ringhals är acceptabel, men det finns brister och säkerhetsarbetet behöver höjas, fastslår Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i sin strålsäkerhetsvärdering för 2011.
Enligt SSM utgör de identifierade bristerna inte något omedelbart hot mot strålsäkerheten, men bland annat behöver säkerhetsredovisningen och personalens förutsättningar för strålsäkerhetsarbete utvecklas.
Ringhals var under 2011 satt under så kallad särskild tillsyn.


Den andra längst ner i ett hörn i DN:

En skada har upptäckts i en reaktortank på kärnkraftverket i Oskarshamn. Det gör att återstarten av reaktorn Oskarshamn 1 skjuts upp medan skadan åtgärdas.
Reaktorn är avstängd för årlig service och underhåll och avställningen förlängs nu, hur länge vet ansvariga på kärnkraftverket ännu inte. Det rapporterar Barometern.se.
Får man säga att det känns så där....