onsdag 2 januari 2013

Mer eller mindre rasism

Hamnade igår i en minidiskussion på twitter om huruvida rasismen i Sverige är större eller mindre än tidigare. Jag vill bestämt hävda att den är större. Åtminstånne den som är uttalad och synlig. Min motdebattör hävdade motsatsen. Han hävdade dessutom att forskningen är entydig i frågan och hänvisade bland annat till SOM-institutet som gör enkäter i frågan med jämna mellanrum. Jag hänvisade bland annat till europarådet som undersöker frågan på liknande sätt och som uttrycker oro dels för den ökande rasismen och dels för bristen på åtgärder mot den. Här är en referens till Europarådets undersökning. Eftersom debatter kräver understöd gills inte argument som "mina erfarenheter säger mig", det är rimligt.

I morse läste jag ett antal artiklar som hänvisar till den undersökning som min motdebattör lyfte. De ger en tydlig bild av ett allt mer segregerat land. Ett Sverige där vi i syd har fortsatt stark främlingsfientlighet och i norr en mer tolerant inställning. Underökningen visar också på att vår inställning till hur personer med invandrarbakgrund ska bete sig har förändrats och också på att vår syn på vem som är invandrare har gjort det samma. Utredningen med kommentar hittar du här.

Personer som kommer från närområdet, främst Norden men också Europa ses inte som invandrare i samma utsträckning. Invandrare är numera alltså främst de som inte ser ut som vi förväntar oss att en nordbo/svensk ska se ut. Det har enligt mig inneburit att rasismen tydligare vänder sig mot personer med annan hudfärg/hårfärg än tidigare. Detta oavsett om dessa personer är svenskar eller inte. Alltså, även om svenskarna har en större tolerans mot invandring betyder inte det att man är mindre rasistiska.

Enligt samma undersökning är också den ökade toleransen mer villkorad idag än tidigare. Över åttio procent av de svarande anser att personer som invandrar ska "anpassa sig" till svenska seder och bruk. För mig är det problematiskt om det handlar om mer än lagar och regler. Det vill säga assimilation. Undersökningen visar också att intoleransen mot muslimska uttryck och symboler (i.e. niquab, slöja etc) är mycket stark. (Alltså, ser du annorlunda ut....).

Mina snabba slutsatser av detta är att rasismen blivit mer polariserad än tidigare. Den riktar sig tydligare och mer hårdhänt/högljutt mot personer som SER annorlunda ut. Det talas inte lika högt om attentat mot flyktingförläggningar och rasistiskt motiverade brott ges inte samma utrymme i media. Samtidigt vill man ju gärna tro att vi blir mer upplysta och därmed mer toleranta, men det verkar alltså inte så. Och, de högljudda rasisterna i kommentarsfält och på sociala medier sprider sig även till andra offentliga utrymmen. Glåporden och det fysiska våldet kommer från alla håll, även från vuxna och etablerade personer. Så var det inte förr. Inte vad jag kan minnas i alla fall.

Inga kommentarer: