torsdag 18 oktober 2012

En mall till - från en tjurig och långsint en

Du som hängt med ett tag vet att det finns få saker jag tycker så illa om rasism. Tja, det skulle vara sexism i så fall, och maktmissbruk. Ibland brukar folk kalla det moralpanik. Du vet när jag inte uppskattar att folk på fotbollsläktaren skriker fitta så fort något dåligt händer. Eller när Bo Hansson eller någon på tunnelbanan eller vad det kan vara vräker ur sig rasistiska saker. Jag tycker det handlar om hyfs och jag agerar, ständigt. Jag säger ifrån, debatterar och diskuterar. Det är obekvämt för vissa. En del tål det inte alls. I perioder har det lett till ganska allvarliga hot med polisskydd som resultat och andra stunder "bar"a hat. Det är som det är när man hotar positioner genom att ifrågasätta den rådande maktordningen.

Nåja, som sagt - jag säger ifrån. Jag vet inte om du minns incidenten när några poliser i Malmö uttryckte sig rasistiskt mot ett gäng ungdomar. Apejävlar var väl uttrycket man använde? Dessutom uttryckte man att man ville misshandla personerna i fråga. Otrevligt. Självklart blev händelsen anmäld och utredd av internutredarna. Tyvärr nästan lika självklart blev ärendet nedlagt utan att förundersökning inleddes. Det irriterade mig så jag grävde ner mig i juridiken och konstaterade att nog kunde jag begära överprövning trots att jag inte ens varit nära incidenten så sagt och gjort. Du kan läsa om det här.

Det är nämligen så här att tröskeln för att inleda förundersökning ska vara väldigt låg. Om det finns anledning att misstänka att det kan finnas möjlighet att brott möjligtvis skulle kunna ha begåtts typ ska sådan inledas. Det finns ett stort antal JO-uttalanden som gäller kritik mot att polisen och åklagarna (inte minst internutredningarna i Malmö) inte inlett förundersökning. Det kan handla om att man inte hört ett eventuellt brottsoffer (målsägande) eller på annat sätt utrett huruvida förundersökning borde inledas. Här kommer några rader om hur JO resonerat:

Åklagares beslut att inte inleda förundersökning rörande påstått polisvåld utan att höra målsägande


I ett ärende, beslutade åklagare att inte inleda förundersökning för tjänstefel utan att låta höra målsäganden. 
Så här säger JO om det:
En förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 § första stycket RB). Av andra stycket i bestämmelsen framgår att förundersökning inte behöver inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda.
Tröskeln för att inleda förundersökning är låg. En förundersökning kan inledas på mycket vaga misstankar så snart dessa avser något som kan vara ett brott. Om inte uppgifterna i anmälan utgör tillräcklig grund för ett beslut i förundersökningsfrågan kan åklagaren föranstalta om förundersökningsåtgärder för att få fram erfoderligt beslutsunderlag.

Ett skäl att inte inleda förundersökning skulle kunna vara att det är uppenbart att det inte går att hitta en gärningsman eller att det tydligt framgår att det är hittepå. Är det inte så SKA alltså förundersökning inledas. Vad den sedan leder till är en annan femma. Att släntrianmässigt inte göra det är alltså inte okej.

Så, alltså - då kommer vi till pudelns kärna. Vad dagens blogg handlar om. Igår fick ett antal Bajare besked om att det inte kommer inledas någon förundersökning mot poliserna som dränkte läktaren på Söderstadion i pepparspray för ett antal månader sedan. Jag tror att man borde göra det. Tröskeln ska alltså vara låg. Dessutom har ju polisen fått backa på nästan alla de tillträdesförbud man utfärdade. Det borde vara en faktor. Kanske någon av er använde den mall jag skrev då? Så, här kommer en ny, något enklare eftersom jag egentligen vare sig sett anmälningarna eller alla avslag - men så här borde räcka:

Härmed begär jag omprövning av beslutet att inte inleda förundersökning i ärendet xxxxx. Jag anser inte att det är uppenbart att brott inte går att utreda. Händelsen är väl dokumenterad genom såväl film som vittnesmål. Att inte inleda förundersökning strider mot 23 kap 1§ första och andra stycket RB.

Det finns ett antal uttalanden från Justitieombudsmannen som klargör att tröskeln för att inleda förundersökning ska vara låg och likaså att ett beslut ska motiveras så att det framgår vilka omständigheter som ligger till grund för det samma. Frågan har också uppmärksammats vid JOs inspektion vid Riksenheten för polismål i december 2010 (dnr 6824-2010). 

Jag vill alltså att förundersökning ska inledas avseende: återupprepa sedan vilket brott det handlar om 

Skriv sedan datum, namn, personuppgifter och skicka in.

Ja, det borde väl vara det hela.

Inga kommentarer: