tisdag 17 maj 2011

Lek eller lära

I Svenskan finns en artikelserie som handlar om lek och lekens betydelse i olika sammanhang. Igår var det en professor emerita som berättade att i så kallad fri lek befästs dom könsroller som barn fått inpräntade från vaggan. Dåliga egenskaper som mobbning och herre på täppan-beteende utvecklas och inte sällan finns det våld med i leken.

Det kräver att vuxna faktiskt hjälper barnen att hantera den så kallade fria leken.

I denna kunskap som faktiskt bygger på såväl forskning som erfarenhet läser liberala förståsigpåare in att det handlar om att trycka in genustänkande och tvinga barnen till roller som dom inte naturligt eftersträvar. Jag fattar inte riktigt. Ena stunden kräver ni att förskolan ska vara förSKOLA och nästa stund ska man inte använda kunskap och forskning för att skapa just en miljö för lärande.

Eller, det kanske hänger ihop med Folkpartiets skolpolitik i stort. Dom gillar ju inte heller att politiken och åtgärderna bygger på dessa faktorer. Det är därför man dissar expertisen tillexempel när det gäller skolk i betygen. Det är liberal skolpolitik det. Tyckande och trams, ingen beprövad erfarenhet eller verderlagd forskning där inte.

Inga kommentarer: