tisdag 13 september 2011

Modernisera skoldebatten

Jag skulle vilja rekommendera alla som har ett intresse i skoldebatten att ge sig ut på en gata i sin närhet. En gata där det finns arbetsplatser. Titta dig sedan runt omkring och fundera på vad behöver framtidens arbetare för kunskaper egentligen. Är det den skolan vi är på väg mot som erbjuder framgång.

Ta nationella proven i svenska, de är oerhört viktiga för betygsättningen och därmed framtidschanserna. Endast 10-15 % av resultatet handlar om kommunikation. Jag tror att det är helt galet. jag menar att det självklart är oerhört viktigt för alla att kunna läsa och skriva. Det är en mänsklig rättighet rent av. Men, att inte uppgradera förmågan att kommunicera är omodernt.

Nu kommer också kritik mot Björklunds mattevurmande. Det är väl samma sak som gäller här. Självklart ska man kunna räkna och lite till men de krav som ställs idag på elever är på tok. Jag kan lova att det inte är många av er som läser detta som skulle klara gymnasiematte på samhällsvetarnivå idag och ett stort antal av oss skulle knappast klara högstadiematten.

Men, det märkliga är att jag är övertygad om att många av oss ändå känner oss ganska bekväma i vardagen med den matte vi kan. Själv är jag jurist och har inga behov av potenser, parallellogram och grafer - har du? Läs gärna denna artikel från Svenska dagbladet och tyck sedan till. Skolan måste moderniseras, inte konserveras.

2 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Som politiker borde du behärska både potenser och grafer; annars får du svårt att ta till dig den fakta som finns.

Däremot är kanske olika geometriska figurer lite mer begränsade i sin nytta.

Jag skulle till och med vilja påstå att det är ett problem att så få politiker förstår grafer och statistik och att de därmed inte kan ta till sig mycket av den fakta den finns.

Frånvaron av matematisk vana gör också att många politiker inte ens kan göra en enkel rimlighetsbedömning på en siffra och därför inte reagerar när kostnader är fel med en eller flera potenser.

Och ja, självklart skulle jag klara både högstadie- och gymnasiematten även i dag. Vissa delar kanske jag måste repetera någon timme först dock eftersom jag inte har alla regler och formler memorerade just nu.

Alla smutsiga detaljer sa...

Rimlighetsbedömningar är inte vad matten idag handlar om. Det är en viktig kunskap som man snarare missar. Jag tycker också statistik är viktigt att kunna tolka men det är inte enbart en fråga om matte. Eller kanske rättare sagt, det handlar minst lika mycket om kritiskt tänkande som matte. Potenser och grafer har jag aldrig känt behov av när jag är fritidspolitiker och jag är övertygad om att dom flesta av oss karar oss utmärkt utan.