onsdag 24 augusti 2011

Politiska provokationer

Hade tänkt skriva om hur oändligt provocerad jag blir av blogginlägg som detta. Provocerad av det faktum att dom vackra orden sällan följs upp i praktiken. Det blev ett dåligt blogginlägg som jag raderade. Samtidigt är jag fortfarande provocerad så jag gör ett nytt försök.

Jag håller oftast med bloggavsändaren om slutsatserna i hennes texter, det är tveklöst så. Men sanningen är ju att bloggskribenten sitter vid makten och när det väl kommer till beslut gör tvärt om mot det hon själv predikar. Det är oerhört provocerande.

Ett exempel är bostadsutförsäljningar som varit ett ämne på samma blogg vid flera tillfällen. I den kommun där vi båda är fritidspolitiskt aktiva är nämligen just utförsäljningar av allmännyttiga bostäder inte längre en fråga för sossarna. Det ska säljas och så är det bara. Jag svarar på brev från oroliga människor som ska få sina hem sålda och "majoriteten" bloggar på om varför deras egen politik förstärker segregationen.

Det samma gäller skolan. Istället för att se till att vi har kommunala förskolor i dom nya områdena där barnfamiljer flyttar in i parti och minut låter man privata jättebolag driva verksamheten och ta med sig skattepengarna till en paradisö i Karibien. Det tycker denna bloggerska inte är bra men i den kommun där vi verkar är det så dom jobbar.

Alltså, det är dags att gå från ord till handling - eller är det försent?

5 kommentarer:

Marika Lindgren Åsbrink sa...

Angående utförsäljningar av allmännyttan så tycker jag inte att det är bra. Men det finns en gammal överenskommelse, från före min tid i kommunpolitiken, som är fattad i demokratisk ordning, att ett antal lägenheter ska ombildas. Jag tycker inte så, men jag är demokrat. Jag accepterar det beslut som mitt parti och majoriteten i Sundbybergs kommunfullmäktige har fattat.

Angående förskolorna antar jag att du vet att jag inte sitter i förskolenämnden och därmed inte har direkt påverkan på vilka förskolor som finns i kommunen. Alla som läser min blogg vet att jag är djupt skeptisk mot vinstdrivande företag i välfärden. Jag vill att ersättningssystemen och regleringen av dessa företag ska förändras. Det kan enbart ske på nationell nivå och jag jobbar på många sätt, inte minst i mitt eget parti, för att komma dit (fö ett arbete som kostat mig en del, eftersom det är föga okontroversiellt).

Det är dock viktigt att påpeka att jag förespråkar valfrihet inom välfärden. Jag tycker att det ska finnas privata alternativ eftersom jag tror att kvaliteten blir bättre och att människor vill ha det. Det är vinstintresset jag är emot. Jag vill ha mer av de system som finns i de flesta andra europeiska länder, där det finns många privata alternativ, men där alla/majoriteten är non-profit.

Tyvärr är det inte upp till kommunerna att avgöra vilka skolor som får etablera sig var. Vilket jag beklagar, men det är en lagstiftningsfråga, dvs upp till riksdagen. Det enda kommunen kan göra är att bidra med synpunkter, som på intet vis är bindande, till Skolinspektionen som fattar beslutet. Under den tid jag har varit ordförande i grundskole- och gymnasienämnden har vi tagit ställning till ett antal ansökningar om att starta fristående skolor i Sundbyberg. Nämnden beslutade i i princip samtliga fall att avstyrka ansökningarna. Vilket det slutgiltiga beslutet blir vet jag inte och är alltså inte upp till mig. Även detta tycker jag är en felaktig ordning som jag gärna skulle vilja att riksdagen förändrade, men det lär knappast hända med nuvarande regering.

Marika Lindgren Åsbrink sa...

Jag vill också tillägga att det inte är så att Socialdemokraterna har tagit tydlig ställning emot vinstdrivande företag i välfärden. Personligen kan jag önska att mitt parti skulle gå längre på den punkten, och believe me, jag jobbar hårt för att det ska bli så. Men det är en märklig bild av demokratin att tro att ett partis åsikter är exakt likadana som varje medlems. Vore det inte lite obehagligt om det fungerade så att bara för att jag bloggade om vissa saker, och dessutom råkar vara förtroendevald, så skulle allt som stod på min blogg bli verklighet? Du vet nog lika bra som jag att den demokratiska processen inte fungerar så. Vi är rätt många fler om besluten. Tack och lov.

Alla smutsiga detaljer sa...

Marika, det har inte fattats något beslut om utförsäljningar i fullmäktige. Besluten tas vart efter och du har som alla andra demokratiskt valda personer både rätt och skyldighet att ta ställning och stå för det. Etapp två där ni ska sälja ut 1000 lägenheter är fortfarande under diskussion och möjligt att stoppa.

När det gäller förskolorna så vet jag så klart att du inte sitter i nämnden i fråga eftersom jag gör det själv. Jag kritiserar att sossarna, där du är en ledande företrädare, låter det fortsätta i samma anda. Det är så klart val ni gör, det händer inte av sig själv.

När det gäller valfrihet och vinstintressen så tycker jag att det du säger är klokt. Det är samma politik som vi i vänstern driver (gällande vinstintressena). Det vi då kan göra i kommunen eftersom vi inte kan förbjuda utan bara avstyrka är att vi kan erbjuda vettiga alternativ. I Ursvik har det inte gjorts. Det är min poäng.

Marika Lindgren Åsbrink sa...

Det finns en principiell överenskommelse om ombildningarna mellan de partier som styr. Som du vet är inte S i majoritet, och för den här frågan finns det en majoritet i fullmäktige.

Vad gäller att ta ställning i de ombildningsbeslut som ännu inte är fattade så gör jag det i de diskussioner vi har i vårt parti.

Alla smutsiga detaljer sa...

I fullmäktige representerar du och jag väljarna. När det gäller utförsäljningarna av allmännyttan är frågan öppen och levande och att dina åsikter i den har betydelse för dom som röstat.