tisdag 16 augusti 2011

Finns det lärare som hatar barn?

Läser i tidningen om flickan som mobbats grovt och där vuxenvärden sedan svikit ännu värre genom att lägga skulden på den mobbade. Det här är ingen ovanlig situation även om den kanske i dom flesta fall är mer subtil än så här. Våra barn och ungdomar är utelämnade till främmande makt i skolan under hela sin uppväxt och om det inte fungerar där så ger det i värsta fall livslånga men.

Jag tror lärare och annan personal i skolan behöver mer kunskap om hur barn och unga faktiskt fungerar. Psykologi och sociologi. Jag tror att lärare behöver regelbunden handledning, inte bara vad gäller pedagogik utan också mellanmäskligt beteende. Det är våra barns framtid vi spelar med. Att inte fatta det är oförlåtligt.

Små barn och yngre ungdomar har ett visst skydd om dom har föräldrar som ser vad som händer. Ibland får vi föräldrar förvisso slåss mot väderkvarnar men i alla fall.Värre är det för ungdomar i puberteten som samtidigt går igenom skärselden. Att då ha en lärare som inte kan ta dom toppar och dalar det innebär att vara tonåring kan bli förödande. En okunnig och dåligt förberedd lärare kan ge men (och icke godkända betyg) som ska bäras lång tid framöver och i värsta fall för alltid.

Inga kommentarer: