fredag 1 juni 2012

Ingen knäck från Barsebäck

Det pratas en del om kärnkraft, hur himla viktig den är för Sverige och industrin i vårt land. Det pratas så mycket att sossarna funderar på att vara med om en uppgörelse för att bygga nytt. Detta trots att kärnkraft är en farlig och omodern energikälla som andra avvecklar till förmån för förnyelsebar energi. Att folkpartiet som vanligt vill backa in i framtiden är ju inget nytt.

Samtidigt som vi funderar på att fortsätta med och bygga ut kärnkraften saneras för fullt i andra länder. Fisk och jordbruk kan vara förstört för evigt på en del platser. Brytandet av uran är farligt och skadligt för både människor och natur. "Slut"förvaringen ska vi inte tala om. Det upparbetade uranet som blir till vapen i värsta fall.

Idag har jag sett två notiser om svensk kärnkraft. Den ena som en liten snabb TT-notis:


Publicerad: 2012-06-01
0 rekommenderar
Textstorlek:

Ringhals behöver jobba på säkerheten

VARBERG. Strålsäkerheten på kärnkraftverket i Ringhals är acceptabel, men det finns brister och säkerhetsarbetet behöver höjas, fastslår Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i sin strålsäkerhetsvärdering för 2011.
Enligt SSM utgör de identifierade bristerna inte något omedelbart hot mot strålsäkerheten, men bland annat behöver säkerhetsredovisningen och personalens förutsättningar för strålsäkerhetsarbete utvecklas.
Ringhals var under 2011 satt under så kallad särskild tillsyn.


Den andra längst ner i ett hörn i DN:

En skada har upptäckts i en reaktortank på kärnkraftverket i Oskarshamn. Det gör att återstarten av reaktorn Oskarshamn 1 skjuts upp medan skadan åtgärdas.
Reaktorn är avstängd för årlig service och underhåll och avställningen förlängs nu, hur länge vet ansvariga på kärnkraftverket ännu inte. Det rapporterar Barometern.se.
Får man säga att det känns så där....

Inga kommentarer: