tisdag 10 januari 2017

Om barnpornografigranskningen

Återigen har media, i detta fallet Aftonbladet och SvD, gjort en granskning av brott som inte utreds och lagförs.  I det aktuella fallet handlar det om barnpornografi. Ett allvarligt och som det verkar allt för vanligt brott. Denna typ av granskningar kommer då och då. Senast var det granskning av män som groomar eller köper sex av barn. Inte heller dom döms. Som vanligt är kraven att lagen ska skrivas om, som om det vore lösningen.

Det kan krävas en liten historisk resume. Barnpornografibrottet är ett relativt nytt brott. Det känner du säkert till. Kommer du till exempel ihåg diskussionen om KB:s arkiverade material? Eller den så kallade Mangadomen? Du kanske också minns införandet av det så kallade Tittförbudet? Personer som av misstag caschade bilder eller foton av barnpornografisk natur skulle också kunna dömas. Även innehav av bilder som är manipulerade att se ut som faktiskta övergrepp, dvs där inget fysiskt övergrepp skett, döms enligt samma regler. Ibland flyter gamla böcker upp på bibliotek, en av dem som visar att brottet är ganska nytt är Hans Nestius bok Last och lust som hade som syfte att bilda opinion mot vålds- och barnporr. Självklart gäller samma regler här.

Brottet barnpornografi är indelat i tre grader. Tittförbudet skulle exempelvis kunna innebära en dom om ringa brott som bara ger böter. Normalgraden av brott ger böter till två år. Grovt brott, tex ett brott som innebär att många bilder laddats ner eller som innehåller övergrepp på små barn ger fängelse upp till sex år. Det fysiska övergreppet, om ett sådant skett, bedöms enligt gängse regler i sjätte kapittlet i brottsbalken. Brottet är alltså både vitt och brett, faktiskt och fiktivt - historiska bilder och nutid. Därför är straffskalorna väldigt vida.

Nåja, med den granskning som nu pågår kommer som sagt kraven på lagändringar som en lösning på den straffrihet som verkar råda. Framför allt vill många flytta brottet till brottsbalkens sjätte kapittel som handlar om sexualbrott. Som om det skulle lösa något? 2006 blev sexköp ett 6 kap-brott. Samtidigt blev våldtäkt mot barn ett brott med en absolut åldersgräns. Ändå lagförs inte personer som köper sex av barn. Hur kommer det sig?

De brott som beskrivs i den granskning som nu pågår är många av den kalibern att de borde leda till långa fängelsestraff. Längsta straff är som sagt sex år. Detta kan jämföras med vapenbrott vilket i grova fall ger upp till fyra års fängelse. Min slutsats är att det inte är brottets placering eller straffsatserna som gör att brotten inte lagförs. Det är något annat. Något annat som måste åtgärdas så snart som möjligt.

Inga kommentarer: