måndag 16 januari 2017

Meningen med statistik

Igår var det debatt igen, om vem som egentligen begår brott. Inte varför utan vem. Som om vi inte redan visste det? Frågan har diskuterats så länge jag kan minnas. Män begår i princip alla brott. Det ledde bland annat till krav på en extra mansskatt om ni kommer ihåg. Vi vet också att unga begår fler brott än äldre, liksom att lågutbildade är överrepresenterade i brottsstatistiken. Boende i flerfamiljshus förekommer oftare liksom män som är födda i ett annat land än Sverige. Ibland går dessa faktorer ihop. Allt detta vet vi. Frågan är om vi behöver mer statistik för att få veta det en gång till. Detta var föremål för debatt i SVT:s Agenda igår.

Hela debatten får mig att fundera på hur långt näsan egentligen räcker. Uppenbarligen längre än tanken. I Agenda uttryckte professor Jerzy Sarnecki att vad vi saknar är inte uppgifter om att utan kunskaper om varför. Generaldirektören för BRÅ uttryckte ungefär samma sak. Resurserna kan spenderas bättre. Detta ledde till ramaskri både här och där. "Ni döljer sanningen". "Ni spelar SD i händerna" etc etc. Jag förstår inte det resonemanget. Alla är ju överens om hur det ser ut.

Vore det inte smartare att nu lägga resurserna på just varför? Se vilka faktorer man faktiskt kan förebygga och förädndra? Kanske borde Agenda rent av bjuda in fler forskare som kan berätta om alla forskningsprojekt som håller på med just detta redan nu. Med hjälp av sådan debatt och mer sådan forskning skulle kanske lidandet brottsligheten orsakar minska. Men, det kanske inte är det som är syftet? Syftet kanske är något helt annat. Fundera på varför man annars vill få "veta" det vi redan vet. Är det rent av så att det finns ett annat motiv bakom? Ett bra mycket obehagligare motiv än det dom kallar sanningen.

Inga kommentarer: