söndag 29 januari 2017

Gag rule - eller en historia om Sverige på 1900-talet

Många förfasar sig med rätta över återinförandet av förbudet för biståndsorganisationer som tar emot amerikanskt bistånd att bistå i och tala om abort. Att förbudet denna gång är ännu värre än under de tidigare republikanska presidenterna är fullständigt förödande och extremt kontraproduktivt. Ett av de viktigaste redskapen för att bekämpa fattigdom är och förblir sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I Sverige kan vi tacka kvinnor som Elise Ottesen-Jensen för våra framsteg. Elise insåg tidigt kanske av bittra erfarenheter från sin omgivning att rätten för kvinnor att kontrollera sin reproduktion var avgörande för att utveckligen av samhället. Men då, när hon verkade, var det förbjudet att upplysa om preventivmedel och självklart var inte heller abort tillåtet. Elise använde alla strategier som hon och hennes vänner kunde komma på för att bekämpa de så kallade könslagarna. Hon reste land och rike runt för att upplysa och prova ut pessar. Hon gjorde skillnad på riktigt.

Elise var en av grundarna till RFSU. Genom medlemsskap i RFSU kunde människor få den upplysning och den kunskap de både behövde och längtade efter. Under denna tiden var hundratusentals medlemmar direkt eller indirekt. Fackföreningar och partier engagerade sig, kanske inte i första hand för att de stod upp för kvinnors rättigheter men för att de insåg att bekämpandet av fattigdom krävde det. Vill du veta mer om Elise och kampen hon förde läs "Ottar och kärleken", en viktig bok om den del av historien vi sällan talar om.

Tack vare den kamp som RFSU förde och tack vare IPPF, det internationella förbund som RFSU var med och startade, har människor i Sverige och världen utvecklats. Friheter har stärkts och fattigdom har bekämpats. IPPF finns idag i i 180 länder, något vi borde vara mer stolta över än vad vi ger uttryck för. IPPF jobbar under de svåraste förhållanden i flyktingläger, i fängelser, i motvind och mot öronbedövande fördomar men också i USA och i olika delar av EU. RFSU bidrar som medlem i förbundet men också genom att all vinst som man gör genom att sälja kondomer går direkt till arbetet med sexualupplysning, både i norden och i resten av världen. Så, man kan säga att varje gång du skyddar dig med en kondom från RFSU gör du en god gärning för allas rätt till säkrare sex.

Nåväl, de stormsteg som vi nu tar bakåt måste bekämpas. Den reglering som nu införs av president Trump innebär att vi är tillbaka i 30-talets Sverige. Numera måste man inte vara medlem i RFSU för att få sexualupplysning i Sverige. Tvärt om är den obligatorisk i skolan. Abort är inte bara tillåtet utan ses som en rättighet. Men, kom ihåg - ingen frihet är självklart. Ingen rättighet är så stark att den inte kan ifrågasättas och utmanas av totalitära krafter.

Inga kommentarer: