lördag 20 juni 2009

Säg inte att du inget visste!

Idag är det internationella flyktingdagen. En flykting är en person som på grund av välgrundad fruktan flyr sitt land. Fruktan är en subjektiv upplevelse som kan grunda sig på krig, förföljelse, svält, naturkatastrofer, fattigdom, förtryck och mycket annat.

Europa bygger högre och högre murar. Vi skapar läger utanför våra egna gränser för att slippa se det. Grekiska myndigheter skjuter flyktingbåtar i sank. Vi vänder bort blicken när någon nämner Darfour, Afghanistan, Gaza, Ceuta och vad vet jag. Har du besökt Kanarieöarna? Europas utpost. Där liksom i södra Italien och på Malta flyter döda kroppar iland efter människor som bara vill leva ett liv som du och jag.

Idag är det internationella flyktingdagen. Vad tänker du göra åt det?

1 kommentar:

Jah Hollis sa...

Den europeiska delen av flyktingproblemen tar Piratpartiet hand om när de kommer till Europaparlamentet. Det kommer att bli jättebra.