måndag 1 februari 2010

Grundlagstankar

Läser i Expressen att Henrik von Sydow (M) tycker att vi ska börja prata grundlag. Jag kunde inte hålla med mer. Det fanns nämligen en tid när politiker tyckte grundlagen var viktig och värnade den mer än partipolitiken. Det tycker jag var bra. Politiker med pondus satte ner foten och sa ifrån.

Ja, jag vet att det skedde en massa överträdelser även då. Som ett exempel kan nämnas åsiktsregistreringen av misstänkta kommunister och registreringen av journalister som idag är ett öppet faktum. Men, man pratade grundlag och det ledde fram till att olagligheterna uppdagades.

Henrik von Sydow tycker vi ska prata grundlag för att det nu ligger ett förslag om en reviderad grundlag på riksdagens bord. Det är ett vällovligt motiv. Själv tycker jag att vi borde prata grundlag på grund av dom förslag om inskränkningar i yttrandefriheten som den moderatledda regeringen lagt fram. Den första i lagen som förbjuder "uppmaning till terrorism" och den andra som är en moralistlag om barnpornografi (men egentligen inte har någonting med barn att göra) när det gäller förändringarna i grundlagarna. Hur ställer sig von Sydow till detta tros? När det handlar om praktiken - och inte teorin.

Inga kommentarer: