torsdag 25 februari 2010

Återföreningen

År 1993 tror jag det var som jag blev ordförande för riksorganisationen Återföreningen. Föreningen arbetade, om man ska förenkla det lite, för att avskaffa så kallade skenbarn. Skenbarn var vår ironiska benämning på barn vars ena förälder nekades uppehållstillstånd eftersom man måste söka från sitt hemland. Självklart med en glimt åt begreppet skenäktenskap.

Genom åren har man försökt underlätta för familjer och man har försökt hitta lösningar för att förhindra att familjer splittras. Själv har jag alltid sagt att det är väl bara att ta bort kravet på att man måste åka till hemlandet för att söka uppehållstillstånd. Men så enkelt ska vi inte ha det.

Nu har regeringen dock tagit ett steg på vägen genom att föreslå att skenbarnen faktiskt i större utsträckning ska räknas. Det är väl alltid något.

Inga kommentarer: