fredag 26 mars 2010

Skolans ansvar och andras

Läste i tidningen för ett tag sedan, med anledning av att svenska skolbarns resultat sjunkit dramatiskt dom senaste 20 åren, att antalet lärare (per elev) sjunkit med 20 % sedan början av 90talet. Alltså, man behöver ju inte vara vare sig raketforskare eller ha gått ut med 320 poäng för att förstå sambandet.

Detta gäller då lärartätheten. Vi vet alla att kringpersonalen i övrigt försvunnit i ännu större utsträckning Bibliotekarier, vaktmästare, kuratorer, måltidspersonal - vuxna helt enkelt. Det är klart att otryggheten växer och att miljön försämras.

I min dotters skola skiljer man brutalt på "fritidsproblem" och "skolproblem". Skolproblem är sådant som hör till inlärning och betyg, allt annat får andra ta hand om. En skola som inte kan se sambanden mellan vad som händer i barnens liv utanför skolan eller på raster och hur det påverkar inlärningen har missat något väsentligt. I värsta fall hamnar man i samma situation som exemplet i Bjästa. Tro inte att det är ett unikt fall, för det är det tyvärr inte.

Inga kommentarer: