fredag 25 maj 2012

"Gästblogg"


den 25 maj
Fråga
2011/12:599 Användandet av pepparsprej
av Lena Olsson (V)
till justitieminister Beatrice Ask (M)
När pepparsprej blev en del av polisens vapenarsenal framfördes både kritik och farhågor. Kritiken handlade i första hand om att pepparsprej är just ett vapen. I USA har över hundra personer dött i samband med polisingripanden efter användande av pepparsprej. Det finns ett förbud mot att använda sprejen i krig och det finns dessutom ett exportförbud i enlighet med internationella konventionsåtaganden.
Efter att pepparsprej blivit en del av polisens standardutrustning har ett antal anmälningar lett till kritik bland annat från JO. Allmänna råd har tagits fram som handledning för användande och för att begränsa riskerna. Detta till trots sköts inte hanteringen på rätt sätt. Av de allmänna råden framgår bland annat att pepparsprej inte ska användas mot folkmassa annat än i yttersta nödfall.
Senast i förra veckan användes ändå pepparsprej i stor omfattning på en fotbollsläktare i Stockholm. Många personer drabbades av omfattande sprejning utan synbart syfte. Av den omfattande filmdokumentationen är det mycket svårt att förstå varför användande av ett vapen som pepparsprej skulle vara nödvändigt eller lämpligt i sammanhanget. Polisen fanns inte heller till hands för sanering efteråt, trots de mycket tydliga instruktionerna i de allmänna råden.
Min fråga till justitieministern Beatrice Ask är:
Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att polisens användning av pepparsprej ska bli föremål för översyn med anledning av de risker som beskrivits ovan?


Och så en liten snutt i tidningen på det!

Inga kommentarer: