onsdag 28 augusti 2013

Stoppa läxorna

Läser i dagens DN om att läx-rut är bra för debatten. Tillslut har frågan om läxors vara eller icke vara kommit upp på bordet i perspektivet vad de egentligen tillför? Borde inte skolan sköta undervisningen? Borde inte alla ungar ha rätt till extra studiehjälp inom ramen för skolan undervisning? Ska verkligen ungarnas resultat vara beroende av att föräldrarna har råd att anställa en privat läxhjälpreda?

Jag har skrivit om det massor av gånger. Jag tycker att läxor är skit ur så många perspektiv. Att det behövs ett ruttet miljardförslag för att folk ska fatta det är trist. Jag har tjatat om det faktum att läxorna inte bara skapar en mer ojämlik skola utan också inskränker barns rätt till fritid. För att inte tala om alla konflikter som uppstår mellan i pressade förälder/barn-relationer.Jag har debatterat denna fråga till leda och ställt frågor till mina ungars lärare, rektorer etc. Jag har frågat:

- Vilken är den pedagogiska tanken med skolans läxor?
- Funderar ni på hur mycket arbete ni lägger över på amatörpedagoger?
- Har ni någonsin satt er ner i arbetslaget och diskuterat läxor?

Jag har aldrig fått svar. Jag vet dock att det finns massor av skolor och arbetslag som tagit snacket. Funderat ur pedagogisk synvinkel hur man ska jobba med hemuppgifter respektive uppgifter som utförs i skolan. Min bild är att 95% av de skolor som tar detta snack inom kort är läxfria skolor.

Ska det verkligen behövas ett ruttet miljardförslag?

Vänsterpartiet la för några år sedan ett förslag om att skolarbete ska göras i skolan, inte dumpas över på hemmet. Det är grunden till en jämlik skola. (Och med det menar jag inte en likriktad skola utan en rättvis skola som ger ungar det dom behöver när det behöver det). Rubriken på förslaget var Förbjud läxor och det gav upphov till ett ramaskri. Nu skulle vi ha en kravlös skola, nu skulle vi flumma och utarma kunskapskraven.

Sedan dess har vi fått Björklund och hans märkliga skolpolitik. Nu tycker jag det är dags att börja ställa krav. På skolan, och på Björklund att leverera. Sedan dess har vi fått läx-rut och nu tycker DN:s ledarsida att vi behöver diskutera läxor och dess vara eller icke.

Inga kommentarer: