fredag 24 november 2017

Vetenskap och förbannade teorier

Under några veckor har frågor om genusvetenskap och dess värde diskuterats. Även de metoder som har användts för att vidga perspektiven inom grundutbildningen på universitet och högskolor, nämligen jämställdhetsintegrering, har ifrågasatts. I en debattartikel i Aftonbladet för någon vecka sedan försöker ett antal genusvetare/forskare reda ut begreppen och förklara diciplinens grund och vad som skiljer den från till exempel kvinnovetenskap. Intressant och lärorikt tyckte jag.

Igår kom jag att samtala med en vän om detta. Vännen och jag är allt som oftast oense om det mesta. Det är uppfriskande och nyttigt men ibland också väldigt frustrerande. På det stora hela dock nyttigt eftersom det tvingar mig att skärpa mina sinnen och det får mig att använda tankekraften även när diskussionen lagt sig. Jag vet inte om det är så för vännen, jag kan bara hopppas det.

Nåja, igår pratade vi alltså om genusvetenskap och vännen menade att genusvetenskap inte är något annat än teorier, liksom ekonomi - därför behöver man egentligen inte lägga någon större vikt vid den. "Låt dem hålla på, liksom" (min tolkning). Och så slutligen "det är ju inte som naturvetenskap som ju i alla fall bygger på evidens".

Det där fick mig att fundera på hur vi ser på forskning och vetenskap. Jag får en känsla av att när det gäller foskning som skavet och utmanar så går det numera att avfärda på detta sätt som beskrivs ovan. Konstigt egentligen eftersom all foskning så klart bygger på teorier som ständigt utmanar det vi "vet". 

Jorden har varit platt och det var fullt rimligt att tro att man skulle ramla över kanten tills någon prövade teorin om att jorden faktiskt är rund. Osökt kommer jag att tänka på att Galileo Galelei ju inte hade det så lätt med dåtidens styrande när han byggde vidare på Copernicus teorier om universum och dess ordning. Även naturvetenskapen är en teori som ständigt måste testas och överprövas av en annan teori.

Inga kommentarer: