torsdag 18 december 2008

Juridiken eller politiken

Igår presenterades grundlagsutredningen. Det är sådant jag gillar - konstitutioner och så. Den är himla klurigt skriven, vår grundlag. Jag gillar särskilt minoritetsreglerna. Alltså, jag menar dom regler som innebär att en minoritet i valda församlingar faktiskt kan stoppa förslag som strider mot våra fri- och rättigheter även om det är en majoritet som försöker rösta igenom dom. Jag fick en ursäkt att titta igenom dom när vi höll på med buggningslagen för några år sedan. Jävligt spännande.

Dessa regler går bara att ändra om det är ett val mellan två beslut. Det är bra för det skickar makten tillbaka till folket. Vi kan välja en annan majoritet om vi inte gillar förslagen i fråga. Det vill säga om det finns förslag som står mot varandra. Tyvärr är det inte så i det förslag som kom igår. Alla är överens om att förslagen till ändringar är bra. Jag tycker inte konsensus alltid är det bästa, det minskar uppenbarligen det folkliga inflytandet.

Två exempel från förslaget till ny grundlag: regeringen ska inte längre ensamma kunna utse domare till högsta domstolen. Bra tycker jag! Domare är oavsättbara varför politiska intressen ska hållas borta från domstolarna. Domstolarna ska få större inflytande över lagstiftningen. Dåligt tycker jag eftersom domarna till skillnad från politikerna är oavsättbara ska dom hålla sig borta från politiken. Svårare än så är det inte.

Inga kommentarer: