torsdag 19 juni 2008

Röstförklaring

Vet du, jag är för lagreglering av signalspaning. Jag tror inte heller att syftet med den nya FRA-lagen är att avlyssna alla "skötsamma" svenska medborgare. Jag är också övertygad om att snickaren Torsten Leander inte hade som mål att göra revolution genom ett jobb på marinmuseum i Karlskrona. Så långt allt gott och väl.

Vet du, jag hade också en viss tilltro till lagen som demokratiskt styrmedel. Vi har gjort det förr, använt regeringsformens "sölparagrafer" som finns till just för att mindre demokratiskt sinnade regimer inte genom att använda lagen ska kunna avskaffa demokratiska principer. Parlamentarismen bygger på just dessa principer. Regeringen styr genom att lägga fram förslag men det är riksdagen som beslutar. När regeringen inte får igenom ett förslag är det dags att packa sina påsar och dra. Teatern som pågått de senaste dagarna är en parodi på just detta.

Varför är jag då för lagreglering av signalspaning? Jo, oreglerade tvångsmedel riskerar att missbrukas. Jag vet också att oreglerade tvångsmedel strider mot internationella konventioner och också mot vår egen grundlag. Jag vill minimera riskerna att någon som inte ska hamna i nätet hamnar där genom att ge FRA tydliga restriktioner - inte fritt spelrum. Det är skillnad.

"Vi tänker inte avlyssna hela det svenska folket" säger FRA-chefen. Nej, det tror jag inte heller men för mig räcker det att några politiska flyktingar råkar illa ut och att medddelarfriheten sätts ur spel. Fattar ni inte att ni lägger band på det demokratiska samtalet. Att ni inskränker yttrandefriheten och det fria åsiktsutbytet.

Du undrar varför FRA skulle avlyssna allt och alla.

Det finns också många som undrar varför hundar slickar sig mellan benen.

För att de kan!

Inga kommentarer: