onsdag 24 november 2010

Gästblogg

Idag upplåter jag min blogg som gästblogg. Tycker att nedanstående text säger det mesta om dom 150 timmar som jag lagt ner på förhandlingar om styret i Sundbyberg dom senaste två månaderna.

Idag presenterades en ny mitten-högerkoalition i Sundbyberg. Och även om inte Vänsterpartiet finns med i styret finns det fortfarande spår av partiet i den nya mitten-högerkoalitionen i Sundbyberg. Kanske inte så mycket politiskt, men om man tittar på det som är portalparagrafen i det nya styrets politiska plattform och jämför det med Vänsterpartiets kommunpolitiska program finns det uppenbara likheter.

Mitten-högerkoalitionens politiska plattform 2010-11-24:
"Sundbyberg är en stad med mycket goda förutsättningar. Den som bor här har tillgång till de bästa kollektivtrafikförbindelserna i landet, ett stort utbud av bostäder och dessutom en unik kombination av småstad och storstad med tillgång till fin natur. Staden är skuldfri och vi har en låg skatt."

Vänsterpartiets kommunpolitiska program maj 2010:
"Sundbyberg är idag en bra stad att bo i. Den som bor här har tillgång till de bästa kollektivtrafikförbindelserna i landet, bra skolor, ett stort utbud av kommunala hyresrätter, en äldreomsorg i utveckling och dessutom den unika kombinationen av storstad och småstad i ett. För de allra flesta innebär detta att Sundbyberg är en stad man kan vara stolt över."

Likheten är slående. Men det är ändå ganska talande vad man valt att ändra.
Man har exempelvis ändrat "stort utbud av kommunala hyresrätter" till "stort utbud av bostäder". Man har också valt at ta bort skrivningarna om skolan och äldreomsorgen och istället lagt till en slutknorr om att staden är skulfri och "har en låg skatt".

Mitten-högerkoalitionen får gärna hämta mer inspiration från Vänsterpartiet. Vad sägs om att kopiera in följande text:
"Det stora utbudet av kommunala hyresrätter har under många år gjort det lättare för Sundbybergs unga att skaffa bostad, än för ungdomar i många andra kommuner i stockholmsområdet. De senaste årens iver att bilda bostadsrättsföreningar kommer garanterat att leda till att det blir svårare att kunna skaffa sin första bostad. Därför måste det byggas fler hyresrätter i Sundbyberg. Vänsterpartiet har många argument emot att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. En av de allra viktigaste är att ombildningarna leder till en mer segregerad stad och gör det svårare för sundbybergare med lägre inkomster att få tag på lägenhet."

Inga kommentarer: