onsdag 13 juni 2012

Polissnack

För att komma in på polisskolan måste man idag klara av ett språktest, det hjälper uppenbarligen föga. Idag har jag pratat med polisen både här och där. På twitter om könsneutrala pronomen och i telefon om pressmeddelanden och internutredningar. Intressant.

Twitterpoliserna blev av en bekant ombedda att avidentifiera sina tweets genom att använda begreppet hen. Polisen svarade att man tycker att användandet av hen är onödigt och ängsligt. Det är intressanta ordval, onödigt och ängsligt. Eller, uppenbart är att polisen (liksom många andra) inte fattat ett jota av vad dessa pronomen betyder. Dom liksom många andra tror att de ska ersätta han och hon. "Burr, så himla utmanande". "Hua vad jag blir förvirrad i min manlighet" typ.

Hen handlar om något helt annat. Hen handlar om att man inte ska förutsätta kvinnligt/manligt och att man ibland/ofta inte vet eller behöver ange kön. Inte att en ska avskaffa kön.

Så vidare till pressmeddelandet. Polisen skriver om händelserna på Söderstadion för några veckor sedan så som man uppfattade det. Därutöver virrar man till det och blandar in JOs handläggning. Så, jag slog en signal till den polisman som är ansvarig för de internutredningar som redan är igång efter anmälningar från enskilda.

För alla som undrar, polisens interna utredningar bistår ibland åklagare vid utredningar av brott som initierats av JO. Det vill säga, om JO anser att det finns skäl att anta att brott begåtts överlämnar man utredningen till en åklagare. JO utreder självständigt det man kan men förhör med enskilda får man hjälp med. Men som sagt - då har det redan bedömts att det kan ha begåtts brott. JO har ännu inte begärt sådant bistånd i det aktuella fallet, det kan vara bra att veta.

Inga kommentarer: