onsdag 1 december 2010

Integration?

Läser i dagens DN att "alla partier är överens om att integrationspolitiken har misslyckats". Reportaget i fråga handlar om personer som invandrat från andra länder som inte blir kallade till intervjuer trots att man är väl kvalificerad för jobb man sökt. Har man inte ett svenskt namn åker man direkt i papperskorgen, säger någon.

Då måste jag fråga, vad har detta med misslyckad integrationspolitik att göra? Det finns inte en stavelse i artikeln om att det talas dålig svenska. Det handlar om kvalificerade jobb och okvalificerade. Det handlar om högutbildade och lågutbildade.

Med detta i åtanke, vem och vad är det som har misslyckats? Vem är det som ska integreras bättre? Handlar det inte om diskriminering, dumhet och rasism egentligen. Ett av inslagen i reportaget handlar om en socionom som jobbat flera år redan fast i en annan stad. Hon borde vara extremt eftertraktad kan man tycka. Kvinna med språk- och kulturkompetens. Det borde väl ses som en tillgång, inte en brist? Vi slösar verkligen med resurser i det här landet. Vi behöver avrassifieras, inget annat.

Inga kommentarer: