onsdag 11 mars 2009

Visste du att?

Några funderingar om vårt öppna Sverige:

När ett brott misstänks är det upp till åklagaren att bestämma vad som ska komma allmänheten till del. Detta innebär att åklagaren har ett övertag i förhållande till den åtalade när det gäller att kommunicera via media. Det tycker jag är tokigt.

En läkare som misstänks för ett allvarligt brott måste utredas, det står i rättegångsbalken. Socialstyrelsen har inte den juridiska kompetensen att avgöra vad som är brottsligt eller inte, det är en annan yrkesgrupp som har den rollen. Jag tycker det är bra att det är jurister som har brottsutredningsansvaret.

Regeringskansliet har beslutat att om man söker ett jobb där och inte får det så får man inte överklaga det beslutet. Detta förhindrar effektivt en person som är obekväm men kompetent att få ett jobb. Regeringskansliet är mig veterligen den enda myndigheten som har en dylik regel. Det tycker jag är väldigt tveksamt i förhållande till regeringsformen.

Vi fortfarande har inbäddade poliser och åklagare som utreder eventuella brott inom polisen. Det finns färdigutredda förslag om att göra detta annorlunda. Regeringen tänker inte lägga fram detta förslag. Det tycker jag är riktigt illa.

Listan kan så klart förlängas men det hinner jag inte nu. Istället spelar jag en truddelutt för nu längtar jag till vår och cykel och sol och vin.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Undrar vilken straffsats som ska användas om åklagaren lyckas visa att för hög morfindos har givits. Livstid? En vass åklagare kan antagligen få palliativ vård till mord.
En guldgruva för advokater och försäkringsbolag. Kommer knappast att höja den medicinska säkerheten eller kvaliteten, bara öka den enskilda vårdutförarens behov av personligt juridiskt skydd. Allt för att enskilda medborgare ska få en sydabock.

Alla smutsiga detaljer sa...

Fast vad har försäkringsbolag oh advokaters inkomster med detta att göra? Vi pratar svensk straffrätt, inte amerikansk skadeståndsrätt. Advokater i straffprocesser jobbar enligt fast taxa och du kan inte försäkra dig mot straffprocesser. När får polisen utreda en läkare? (För övrigt är det vanligaste straffet för mord 10 år).

Anonym sa...

Livstid är väl 10 år.
Polis får självklart utreda alla personer, även läkare, som enskilda civila personer. Fast det är skillnad är när polis ska utreda fel eller misstag begågna i sjukvård, som i fallet barnläkaren. Vad är straffsatsen för en feldosering? Rättskydd kostar väl även i straffrätt, inte bara i skadeståndsfrågor. Moderaterna vill ha just den här utvecklingen med civil rättsprocess mot fel och brister, inkl enskilda misstag som händer i sjukvården. Kommer aldrig leda till en bättre och mer kostnadseffektiv sjukvård.

Alla smutsiga detaljer sa...

Ok, livstid tidsbestäms till ca 23 år i genomsnitt, det kan aldrig bli mindre än 18 år.

Polisen ska utreda misstänkta brott och de har inget val. Om ett brott anmäls och det finns skäl att anta att det KAN ha begåtts SKA förundersökning inledas. Polisen ska inte utreda misstag.
Utan att ta ställning i skuldfrågan måste jag påpeka att jag har inte sett att någon påstått att ett misstag begåtts i detta ärende överhuvudtaget (jag har inte läst allt). Jag har sett att läkaren förnekar att hon skulle ha givit för mycket medicin. Jag har sett att läkaren säger att någon annan kan ha tillfört dosen (då sprutor låg i rummet med 20 anhöriga närvarande). Jag har sett att den kan ha tillförts efter dödens inträde (dropp). Jag har sett att man säger att doserna inte alls är abnorma. Jag har sett att de angivna medlen inte finns införda i journalen. Detta är tidningsuppgifter som man får ta för vd dom är.

Det är väl bra att frågan blir utredd tycker jag. Extra glad är jag att förundersökningssekretessen nu har släppts, det var på tiden.

Nej, rättsskydd kostar inget (för den enskilde) i brottmål. Då har den misstänkte rätt till offentlig försvarare. Det har alltså ingenting med försäkringar att göra.
Civilrätt handlar om till exempel avtalsrätt, familjerätt och immaterialrätt och i sådana frågor behöver man ett rättsskydd via försäkring.