söndag 9 januari 2011

Terrorister och andra

Definitionen på en terrorist är, något sammanfattat, en person som begår ett brott med syftet att hota eller skrämma en befolkning. Alltså, det ska handla om ett politiskt dåd som på något sätt vill sätta skräck i folk eller att se till att statsskicket hotas eller helst förändras.

Nelson Mandela och ANC är urtypen av terrorister/terroristorganisationer. Det är faktiskt så tydligt att man i preambeln till EUs rambeslut om terroristbrott uttalar att även om Mandela egentligen skulle ha omfattats av beslutet så är det inte honom man menar. Alltså, frihetskämpar undantas även om man använder terrormetoder så som bomber och liknande. Hm, det får en ju att fundera.

Att skjuta för att döda en guvernör i USA och på vägen ta med sig sex andra personer är inte en terroristhandling. Det handlar ju trots allt om en ensam (eller möjligtvis tvåsam) galning. Möjligtvis kan han ha inspirerats av Sarah Palins karta över politiker som borde elimineras men det kan ju inte hon lastas för. Att syftet skulle vara att den aktuella politikern hade en agenda som ogillades av skytten tänker man liksom bort. Skytten är ju amerikan och vit och utövar bara sin rätt att bära vapen, typ.

Att spränga sig själv till döds på en tvärgata till Drottninggatan är däremot per definition ett terrordåd. Att han inspirerats av diverse material på internet , dock inte en karta över politiker som bör eliminieras, visar ju på att syftet är just terroristiskt - inte "bara" politiskt. Sprängaren var ju muslim, det borde väl räcka.

Alltså, jag menar inte att någon av de bägge sistnämnda, amerikanen eller sprängaren, borde omfattas av en "frihetskamps-klausul", det är väl självklart. Men jag tillåter mig själv att återigen undra; när blir man egentligen terrorist? Är det inte dags att fundera över definitionen igen? Den nuvarande känns nämligen inte helt trovärdig, eller - vad tycker du?

Inga kommentarer: