onsdag 30 november 2016

Subventionerad ojämställdhet

För några år sedan ledde jag en workshop för "Framtidens ledare" som vände sig till 100 kvinnor och män under 40 [sic] som förväntades ta framträdande positioner i svenskt samhällsliv sekler framöver. Temat för hela eventet var jämställdhet och min workshop handade om att ge dessa framtida ledare från näringsliv, akademi och civilsamhälle möjlighet att komma med sina mest inovativa förslag för framtiden. Underrubriken för min workshop var frågan hur vi ser till att fler kvinnor får/tar ledande positioner.

Det var en spännande process. Jag hade höga förväntningar på dessa unga inovativa ledare som sågs som gräddan av gräddan av de unga. Dröm då om min förvåning när förslagen som dök upp handlade om att utöka ruttjänster, fixa mer hemkörning av mat (det var innan boomen av mat på nätet-tjänster, dvs två år sedan) och liknande. Min fråga om att dela det obetalda hemarbetet mer möttes av många med en tom blick. Ett förslag från gruppen var dock att det skulle ses som merit att vara volontär - sympatiskt om det inte hade kommit med undertexten att "kvinnor gillar ju sånt och det kanske kan få DEM att vilja ta ledande poster"....

Nåja, det som ändå förvånade mest var att dessa unga, hungriga personer i fertil ålder och troligtvis med barn i tanken i en inte allt för avlägsen framtid hade som tyngsta förslag att göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Min haka föll till marken. Sverige har troligtvis världens mest generösa föräldraförsäkring, det vet de flesta. Men att den också är extremt flexibel var tydligen ingen kunskap som trängt igenom. Att man som förälder har möjlighet att ta ut hela, delar av och själv väljer antal dagar per vecka hade tydligen gått dessa unga ledare förbi. 

För, som om inte der vore nog med att man kan dela föräldraförsäkringens dagar på korsen och tvärsen så är föräldraförsäkringen så generöst utformad att man kan låta den andra föräldern ta ut de dagar man själv inte vill ta ut. Att det konstaterats att ojämnt uttag av föräldraförsäkring försämrar jämställdheten och leder till sämre fördelning av det obetalda hemarbetet mm är tydligen en bieffekt man får räkna med. Eller måste vi verkligen det? Jag har faktiskt ingen lust att subventionera en ytterligare permanentning av ojämställdhet längre. Mina förslag är därför: minska flexibiliteten, kanske rent av korta föräldraförsäkringen men framför allt stoppa rätten att överlåta betalda försäkringsdagar. Det är det minsta man kan begära 2016.

Inga kommentarer: