onsdag 16 november 2016

Och plötsligt blev det bostadsbrist

Senaste veckan har två moderata kommuner i Stockholmsområdet meddelat att de kommer bryta mot lagen och vägra ta emot de flyktingar som de solidariskt ska ansvara för. Att alla ska hjälpas åt är en del av flyktinguppgörelsen och har också varit ett mantra för att motivera de stängda gränserna Sverige införde för ett år sedan. Om inte länderna runt om i Europa hjälps år.....

Anledningen till att kommunerna i fråga sagt nej är att man inte anser sig ha bostäder att erbjuda. Kören stämmer in "men våra ungdomar då" - "men våra hemlösa då" och så påpekar man att det är så hemskt att ställa grupp mot grupp men vi måste prioritera "våra". 

"Våra"? Vilka är egentligen grupperna som kan omfattas av epitetet "våra"? Skulle man kunna tala om våra asylanter? Eller kanske rent av våra bostadssökande? Vi som under många år tjatat om bostadsbristen och om att stoppa utförsäljningar av hyresrätter suckar kollektivt och tänker att det finns alltid en ursäkt och inte minst en orsak att skylla på flyktingarna. 

Vi kan konstatera att ja - det är några tiotusental extra som kommer behöva bostad de kommande åren men det är också ett faktum att vi de senaste 10 åren misslyckats med bostadspolitiken. De två kommuner som nu sagt nej är dessutom två kommuner som just sålt ut bostäder och inte byggt tillnärmelsevis efter vare sig behov eller potential. Att hyresgästföreningen, studentorganisationer och inte minst företag i år larmat att bostadsbristen riskerar att skada tillväxt och arbetsmarknad har inte fått vare sig Ekerö eller Täby att hårdgöra ytor och hjälpa till med tillfälliga boenden men det har kommuner som Botkyrka, Sundbyberg och andra gjort. 

Det är dags att sluta ställa grupper mot varandra som sagt och konstatera att behoven av 550 000 nya bostäder har ökat till 600 000 nya bostäder och bland de personer som flytt till Sverige finns både potentiella arkitekter, byggare och bostadssökanden. Kavla upp ärmarna och bygg! Regeringen är skyldiga oss en nationell bostadspolitik.

Och så slutligen, ett litet ljus i mörkret:  http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/indikatorer-for-bostadsbyggande/

Inga kommentarer: